English
3 2 1 НОВИНИ

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

Новината за отваряне на мярка 121 изненада земеделците в цяла България, но получава тяхната подкрепа. Остава въпросът дали могат да реагират бързо с проекти....

Преместихме се на нов адрес

Преместихме се на нов адрес

Фирмата премести офисите си на нов адрес в София...

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

ДФЗ излезе с ново съобщение във връзка с публикуваните на страницата на фонда документи за кандидатстване по подмярка 4.1...

Начало » Новини » Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатст...

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

02.04.2015
Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1


На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. потвърдиха на страницата на ДФЗ. По думите на заместник-министъра на земеделието и храните Васил Грудев, цитиран от пресцентъра на МЗХ „Индикативният бюджет е 150 млн. Евро. До 2020 г. европейските средства, предвидени за сектор „Земеделие" са 7,7 млрд. евро, а ако се добавят и средствата от бюджета, то те достигат 19 млрд. лева".


От Фонда посочват, че съгласно новата наредба, част от изискуемите документи, които придружават заявлението за кандидатстване, следва да се подадат и на хартиен, и на електронен носител. Новото изискване има за цел процесът по обработване на заявления за кандидатстване и заявки за плащане да бъде оптимизиран в съответствие с вече утвърдени практики в част от държавите членки на ЕС. На 27-и март фондът e публикувал на електронната си страница заявление за кандидатстване и бизнес план в електронен формат. При допълнително тестване на функционалностите на предоставените документи в електронен формат, както и на базата на получена от потенциалните кандидати информация, са установени технически пропуски в заявлението за кандидатстване и в бизнес плана.


На страницата на ДФЗ е поднесено извинение за причиненото неудобство на земеделските стопани и са публикувани обновените и актуални образци. Те могат да бъдат изтеглени от сайта на фонда тук: www.dfz.bg > Програма за развитие на селските райони 2014-2020 > мерки за подпомагане > подмярка 4.1. Също така е посочено, че по отношение на таблицата за допустимите инвестиции - разходите в таблицата трябва да се попълват на толкова редове, колкото процедури за избор на изпълнител са проведени.


От фонда обръщат още един път внимание върху важността на активното партньорство и обмен на информация с гражданите и организациите, които са крайните получатели на електронни административни услуги, като ключов фактор в модернизацията на администрацията и по-бързото и ефективно обслужване.