English
3 2 1 НОВИНИ

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

Новината за отваряне на мярка 121 изненада земеделците в цяла България, но получава тяхната подкрепа. Остава въпросът дали могат да реагират бързо с проекти....

Преместихме се на нов адрес

Преместихме се на нов адрес

Фирмата премести офисите си на нов адрес в София...

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

ДФЗ излезе с ново съобщение във връзка с публикуваните на страницата на фонда документи за кандидатстване по подмярка 4.1...

3 2 1 ОФЕРТА НА МЕСЕЦА

Трактор BCS, без кабина

Трактор BCS, без кабина

Сеялка за директна сеитба GASPARDO, модел GIGANTE 600

Сеялка за директна сеитба GASPARDO, модел GIGANTE 600

Плуг Gregoire Besson, модел R71

Плуг Gregoire Besson, модел R71

Навесни, обръщателни 5 корпусни плугове с гладки отметателни дъски от склад.

Начало » Новини » Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатст...

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

02.04.2015
Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1


На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. потвърдиха на страницата на ДФЗ. По думите на заместник-министъра на земеделието и храните Васил Грудев, цитиран от пресцентъра на МЗХ „Индикативният бюджет е 150 млн. Евро. До 2020 г. европейските средства, предвидени за сектор „Земеделие" са 7,7 млрд. евро, а ако се добавят и средствата от бюджета, то те достигат 19 млрд. лева".


От Фонда посочват, че съгласно новата наредба, част от изискуемите документи, които придружават заявлението за кандидатстване, следва да се подадат и на хартиен, и на електронен носител. Новото изискване има за цел процесът по обработване на заявления за кандидатстване и заявки за плащане да бъде оптимизиран в съответствие с вече утвърдени практики в част от държавите членки на ЕС. На 27-и март фондът e публикувал на електронната си страница заявление за кандидатстване и бизнес план в електронен формат. При допълнително тестване на функционалностите на предоставените документи в електронен формат, както и на базата на получена от потенциалните кандидати информация, са установени технически пропуски в заявлението за кандидатстване и в бизнес плана.


На страницата на ДФЗ е поднесено извинение за причиненото неудобство на земеделските стопани и са публикувани обновените и актуални образци. Те могат да бъдат изтеглени от сайта на фонда тук: www.dfz.bg > Програма за развитие на селските райони 2014-2020 > мерки за подпомагане > подмярка 4.1. Също така е посочено, че по отношение на таблицата за допустимите инвестиции - разходите в таблицата трябва да се попълват на толкова редове, колкото процедури за избор на изпълнител са проведени.


От фонда обръщат още един път внимание върху важността на активното партньорство и обмен на информация с гражданите и организациите, които са крайните получатели на електронни административни услуги, като ключов фактор в модернизацията на администрацията и по-бързото и ефективно обслужване.