English
3 2 1 НОВИНИ

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

Новината за отваряне на мярка 121 изненада земеделците в цяла България, но получава тяхната подкрепа. Остава въпросът дали могат да реагират бързо с проекти....

Преместихме се на нов адрес

Преместихме се на нов адрес

Фирмата премести офисите си на нов адрес в София...

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

Ново съобщение на ДФЗ във връзка с документите за кандидатстване по подмярка 4.1

ДФЗ излезе с ново съобщение във връзка с публикуваните на страницата на фонда документи за кандидатстване по подмярка 4.1...

Начало » Новини » МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР

01.09.2015
МЗХ отваря мярка 121 от старата ПРСР


Фермери с готови проекти от Програмата за Развитие на Селските Райони получават шанса да си купят машини за одобрен бюджет от общо 50 000 000 Евро

 

На 29 август 2015 г. ДФЗ съобщи официално, че отваря нов прием по мярка 121 по старата Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година. Той е предназначен само за проекти с инвестиции за закупуване на земеделска техника и инвентар, като заявленията се подават по правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизация на земеделските стопанства" от ПРСР 2007-2013. Парите за това са пренасочени от проекти, които не са изпълнени в срок и са оставили свободен, неоползотворен ресурс.

 

Минималният размер на общите допустими разходи по един проект е 15 000 Евро, а максимумът не може да надхвърля 500 000 Евро. Одобрените проекти ще трябва да бъдат изпълнени до началото на ноември.

По този начин страната ни може да усвои освободеният ресурс и няма да изгуби средствата от изтичащата вече програма, тъй като до края на годината разплащането по нея трябва да е приключило. От МЗГ заявяват, че са в състояние да се справят с извънредното натоварване и да извършат разплащанията към бенефициентите в срок.

 

Извънредният прием ще продължи само 5 дни - с отварянето на областните дирекции на фонда сутринта на 7 септември до 12 септември включително. Това предполага, че само кандидати с готови проекти ще могат да реагират навреме. Те ще трябва да обновят проектната си документация, като си набавят актуално свидетелство за съдимост, удостоверение, че не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност, ново удостоверение от НАП, ново удостоверение за липса на просрочени задължения, актуална обосновка-доказателство, че разполага със съответните площи, чието обработване съответсва на мощността на техниката, за която кандидатства.

 

Този извънреден прием оживи много зърнопроизводителите и търговците на земеделска техника. В новата програма за развитие на селските райони те останаха „пренебрегнати", тъй като държавните приоритети в нея са свързани с производството на плодове и зеленчуци, животновъдството и биоземеделието, както и необлагодетелстваните райони.